Tygtyper på våra segel

Vi använder oss av de främsta leverantörerna Dimension – Polyant och Contender men man kan beställa duk av vilka leverantörer som helst om beställaren så önskar.

Polyant

De mest använda materialen för cruise segling är ”All purpose blade”. utmärkta töjningsegenskaper såväl kedje som i projektionsriktningen. medelmåttig tempererad. Tempereringen görs med en harts som varmvalsas och som har lägre smältpunkt än grundmaterialet. (MTO= middle tempered)
200 gr/m2 = från 47 Sm – oz till 480 gr/m2 = 11,25 Sm – oz.

”One design” material

Detta material rekommenderas för tävlingsbåtar. Det är hård tempererad (http = High tempered)
140 gr/m2 från 3,3 Sm- oz till 270 gr/m2 = 6,3 Sm-oz För klassiska båtar rekommenderar man ”Classic” dukmaterial. Cream(sandfärgad) 210 gr/m2 = från 5,5 Sm-oz till 400gr/m2 =till 9,4 Sm-oz.

Laminerade material

Material som är sammanpressad av flera skikt med fantasinamn. Exempel: DX och DXC gråfärgad.

Multi Direktional Scrim

Lätt material från 2,1 Sm-oz till 4,8 Sm-oz.

Polyester X-ply Line

Förutom grundvävning stabiliseras materialet till 6% av svarta trådar. från 3,5 Sm-oz till 5,8 Sm-oz. håller formen väl. man skall förvara i upprullat tillstånd.

Pan laminater

De är sådana polyester material, vars töjning är 30 – 40% mindre. Grå till färgen Från 3,6 Sm-oz till 5,8 Sm-oz. Formbeständiga.

Aramid laminat (X-tech)

Av gul aramid tråd, rekommenderad endast för tävlingsbåtar. Dyr. Trådarna förekommer till 6 % varför stabil. från 3,8 SM-oz till 13, 8 SM-oz. mestadels för världsomfattande race.

Superyacht material

Spinnaker material med stort urval av färgsättning. från 0,75 Sm-oz till 2,15 Sm-oz.

Det finns även genomskinliga dukar, men dessa har dåliga hållbarhet (ca. en säsong) Det är bättre med fönster i seglet på ej för utsatt ställe.

Contender

High Aspect material. Till höga smala segel där de lodräta såväl som de horisontella krafterna faller inom från 4,42 SM-oz till 9,52 Sm-oz. Vi arbetar även med Low aspect material (dacron, Diolen,och Invista ) Vårt spinnaker material heter Supercote (polyuretan behandlad), samt den är varmvalsad för att öka lufttätheten. Det finns även PEN, Carbon, Aramid och Dyneema laminat.

MAXX laminater

Stabiliserade av trådar i olika riktningar Styrkan är ej angiven i oz, utan på en nummerskala.
​​​​​​​
Exempel: MAXX CA 0,9 den lättaste
MAXX CA 15 till båtar mellan 25 – 30 fot
MAXX CA 19 till båtar mellan 31 – 35 fot
MAXX CA 24 till båtar mellan 36 – 40 fot